Only War: Wars of Birch-company

Mission report: Tappara assault on mountain 51

Tappara-joukkue lähti suorittamaan hyökkäystä vuorelle-51 aamuyöstä klo. 600. Laskeutuminen läskeutumisalueelle tapahtui klo. 630 mistä Tappara-joukkue jakaantui ryhmiin, jotka lähtivät hyökkäämään suunnitelman mukaan.
Ryhmät saivat vallattua 700 mennessä vuoren-51:en, mistä joukkue jatkoi seuraavaan tehtävävaiheeseen, joka oli sillan valtaus. Joukkue oli menettänyt hyökkäyksessä 30% vahvuudesta.
Kersantti Viestin ryhmä johti hyökkäystä joenrantaa pitkin ja he saivatkin sillan haltuun tuhotessaan vihollisen partion, sekä vihollisen kranaatinheitin ryhmän.
Vallattuaan sillan joukkue siirtyi puolustusasemiin joen rannalle, pysäyttääkseen vihollisen vastahyökkäyksen lännestäpäin. Kersantti Viestin ryhmä miinoitti sillat putkipommeilla ja kranaatinheittimenkranaateilla.
Vihollinen aloitti vastahyökkäyksen klo 731. Puolustusrintama pysyi pystyssä kiitos rakuuna Junes Locon tarkan tähtäämisen ja rakuuna Torsti Ulholmin kranaatinheitin tuen. Rakuuna Loco tuhosi useita vihollisen panssaajoneuvoja ennen vetäytymis käskyä. Joukkue lähti vetäytymään vihollisen rynnäkön johdosta, mutta onneksi kornetti Ulholm sai räjäytettyä sillat ennen kuin vihollisen ajoneuvot pääsivät sillan toiselle puolelle.
Joukkue lähti järjestelmällisesti vetäytymään metsä rajaan.

-Kornetti Tarmo Järvinen

Comments

Fjussi Fjussi

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.